عمومی

نحوه شکایت از وکیل به چه صورت است؟ [سال 1402]✅

احتمالاً پاسخ به سوال “نحوه شکایت از وکیل به چه صورت است؟” ذهنتان را درگیر کرده است. امروزه افرادی که در دادگاه و یا مراجع قضایی پرونده دارند همواره از یک وکیل پایه یک دادگستری کمک می خواهند. وکیل موظف است تا به صورت تمام و کمال و با توجه به قراردادی که بین او و موکل صورت گرفته است به وظایف خود عمل نماید. اما این موضوع غیر قابل انکار است که در برخی از موارد وکیل به دلایل مختلف مانند پول و یا همدستی با سایر افراد مرتکب تخلفاتی می شود و کار خود را به نحو درستی انجام نمی دهد. برای مثال ممکن است وکیل در جلسات دادگاه حضور پیدا نکند. در صورتی که شما نیز با چنین مشکلی روبرو هستید به شما پیشنهاد می کنیم تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

نحوه شکایت از وکیل به چه صورت است؟

قبل از این که به طرح شکایت از وکیل پایه یک دادگستری اقدام کنید، بهتر است ابتدا موضوع دعوا و روند رسیدگی به پرونده و نهایتاً رای صادره توسط دادگاه را با یک حقوقدان در میان بگذارید. در این زمینه لازم است حتماً نظر حقوقدان را در خصوص عملکرد وکیل خود جویا شوید. با توجه به این که فرآیند رسیدگی در دادسرا و دادگاه های طولانی و زمانبر است بهتر است ابتدا از موجه بودن دلایل و ادعای خود اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به طرح شکایت نمایید. چرا که گاهی اوقات میزان خشم و اندوه موکل از رای صادره موجب می شود که بی جهت وکیل از نظر شما مقصر شناخته شود. در موضوعات کیفری لازم است قبل از هر کاری با بهترین وکیل حقوقی در اسلامشهر مشورت کنید.

در صورتی که رفتار و عملکرد وکیل خود را اهمال کارانه و یا استدلالات و دلایل ادعایی او در نهایت موجب ضرر رساندن به شما شده است، باید برای طرح شکایت ابتدا به کانون وکلایی که وکیل در آن عضو است مراجعه نمایید.در این مرحله شکایت کتبی یا شفاهی شما از وکیل ثبت شده تایید شده و به دادسرای انتظامی وکلا فرستاده خواهد شد. در این زمان رسیدگی به پرونده آغاز می شود. البته ابتدا باید موجه بودن ادعای شما به عنوان شاکی بررسی شود. در دادسرای انتظامی وکلا به اتهامات رسیدگی شده و در صورت وارده دانستن این اتهامات کیفرخواست برای وکیل مد نظر شما صادر خواهد شد. بدین ترتیب بعد از صدور کیفرخواست پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می شود.

اما در صورتی که دادسرا اتهام وارده را موجه نداند، یا دلایل ارائه شده کافی را در اختیار آنها قرار ندهید، قرار منع تعقیب وکیل صادر خواهد شد. در چنین شرایطی، شکایت شاکی از موکل رد می شود. این قرار به این معنی است که شکایت وارد نبوده و وکیل دچار هیچ گونه تخلفی در زمینه پرونده شما نشده است. در این زمینه می توانید از بهترین وکیل اسلامشهر کمک بگیرید.

نحوه شکایت از وکیل به چه صورت است؟

تخلفاتی که ممکن است از وکیل سر بزند چیست؟

تخلفاتی که ممکن است از وکیل شما سر بزند و بابت آن بتوانید از وکیل خود شکایت نمایید، می تواند شامل موضوعات زیر باشد. البته به یاد داشته باشید که این موضوعات احصایی نیستند و می توانند موضوعات دیگری را هم شامل شوند. بدین ترتیب رایج ترین تخلفات وکلا عبارتند از:

 • عدم حضور وکیل در جلسات دادگاه و پرونده ای که وکالت آن را بر عهده گرفته است.
 • استعفا از پرونده در زمانی که شما وقت برای گرفتن وکیل دیگری نداشته باشد.
 • افشای اسرار مربوط به پرونده موکل
 • خودداری از تحویل نسخه از وکالت نامه به شما به عنوان موکل
 • خیانت به موکل یا تبانی با طرف دعوای پرونده به دلایل مختلف مانند پول

رسیدگی به شکایت از وکیل چگونه صورت می گیرد؟

پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه انتظامی قضات برای تعیین تکلیف ارسال می شود. اما به یاد داشته باشید که کیفرخواست به معنی تخلف و محکومیت قطعی وکیل نبوده و صرفاً به این معنا است که امکان صحت اتهام انتصابی به وکیل وجود دارد. بعد از رسیدن پرونده به دادگاه انتظامی وکلا دادگاه رونوشتی از ادعانامه را به وکیل مورد نظر ابلاغ می کند. بدین ترتیب در صورتی که نیاز به حضور و توضیح وکیل باشد وی برای ادعای توزیع و دفاع از خود حاضر می شود. در صورت عدم حضور وکیل دادگاه بدون تشکیل جلسه رسیدگی اقدام به صدور رای خواهد کرد. دادگاه ممکن است وکیل را خاطی تشخیص داده و برای او مجازاتی در نظر بگیرد. همچنین می تواند وکیل را بی گناه دانسته و حکم برائت او را صادر نماید.

مجازات هایی که ممکن است برای یک وکیل صادر شود عبارتند از:

 • تنزل درجه وکیل
 • ممنوعیت وکالت به مدت 3 ماه تا ۳ سال
 • محرومیت دائم از شغل وکالت
 • توبیخی که با درج در مجله و روزنامه کانون همراه خواهد بود.
 • توبیخی که همراه با درج در پرونده باشد.
 • اخطار کتبی

قوانین شکایت از وکیل خاطی

آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، در ماده ۶۱ تا ۶۷ در رابطه با مقررات شکایت از وکیل چنین آمده است:

طبق ماده ۶۱: شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکیل ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت رسیدگی می شود و در نهایت نزد دادستان فرستاده خواهد شد. در مقابل، شکایت شفاهی در صورت مجلس درج و به امضای شاکی می رسد. دادستان شخصا یا به وسیله یکی از معاونین نسبت به شکایت مد نظر رسیدگی و اظهار نظر می کند.

طبق ماده ۶۲: از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اختلاف رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل توجه، تشخیص دهد، شاکی باید به دادسرا رجو نموده و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار نظر نماید.

طبق ماده ۶۴: دادستان پس از رسیدگی در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد، ادعانامه را صادر کرده و به دادگاه می فرستد. اگر عقیده بر منع تعقیب داشته باشد قرار منع تعقیب نیز صادر خواهد شد.

طبق ماده ۶۵: قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون در ظرف ۱۰ روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه انتظامی وکلا است. اگر دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح داند آن را استوار می نماید. در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص داد به پرونده رسیدگی کرده و حکم می دهد.

طبق ماده ۶۶: بعد از رسیدگی ادعانامه یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارد و آماده بودن موضوع برای رسیدگی رونوشت ادعانامه به وسیله مامور کانون یا پست سفارشی دو قبضه شخص مورد تعقیب ابلاغ می شود که در مرکز و اطراف آن شعاع ۶۰ کیلومتر در ظرف ۱۰ روز بعد از ابلاغ و در خارج از مرکز که فاصله آن بیش از ۶۰ کیلومتر تا مرکز است در مدت زمان یک ماه هرگونه جوابی دارد بدهد.

طبق ماده ۶۷: بعد از رسیدگی جواب یا انقضای مهلت وقت رسیدگی به اطلاع دادستان می رسد و در وقت تعیین شده دادگاه رسیدگی کرده و حکم می دهد. در صورتی که دادستان توضیحی از دادستان بخواهد، در جلسه رسیدگی استماع می شود. در صورتی که توضیح از شخص مورد تعقیب لازم باشد صریحاً در صورت مجلس ذکر شده و ضمن اخطار وقت رسیدگی به او اخطار می شود که موقع معین حاضر شود و شفاهاً توضیحات خود را ارائه دهد. یا این که توضیحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد. چنانچه پاسخ مشتکی عنه در موقع مقرر شده نرسیده و به صورت حضوری هم حاضر نشده باشد، دادگاه رسیدگی کرده و حکم می دهد و حکم مذکور نیز به صورت حضوری محسوب خواهد شد.

البته در این زمینه شکایت از وکلا نکاتی وجود دارد که عبارتند از:

 • استرداد شکایت یا استعفای مشتکی عنه مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نخواهد بود. به همین خاطر استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات می شود.
 • تعقیب انتظامی به هیچ عنوان مانع تعقیب مدنی یا کیفری نخواهد بود.
 • امکان شکایت از وکیل طرف مقابل پرونده نیز وجود دارد؛ البته در صورتی که مرتکب تخلفی شده باشد.
قوانین شکایت از وکیل خاطی

در شکواییه شاکی برای شکایت از وکیل چه مشخصاتی لازم است؟

شکایت شاکی می تواند شفاهی و کتبی باشد. زیرا ممکن است شاکی سواد نوشتن و خواندن را نداشته باشد. در چنین شرایطی فرد می تواند از وکیل کمک گرفته و یا این که اقدام به شکواییه شفاهی نماید. بدین ترتیب شکایت شفاهی در صورت مجلس قید شده و به امضای شاکی می رسد. معمولا در شفای شاکی برای شکایت از وکیل مشخصات زیر مورد نیاز است:

 • نام، نام خانوادگی شاکی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی
 • موضوع شکایت از وکیل، تاریخ و محل وقوع جرم
 • ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و قابل مطالبه است
 • مشخصات و نشانی شخصی که از او شکایت شده است (در صورت امکان)
 • دلایل و اسامی و مشخصات نشانی گواهان (در صورت امکان)

کلام آخر

رفتار و اعمال وکیل ممکن است در برخی از موارد اهمال کارانه باشد و موجب ضرر به موکل خود شود. به همین خاطر قانون این حق را به موکل داده است که بتواند از وکیل متخلف شکایت کند. ابتدا لازم است به کانون وکلا مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت نماید. کانون وکلا شکایت ثبت شده را به دادسرای انتظامی وکلا ارسال خواهد کرد. بدین ترتیب با کیفرخواست پرونده وارد مرحله دادرسی و همچنین رسیدگی در دادگاه انتظامی وکلا می شود. دادگاه ممکن است وکیل مورد نظر را خاطی تشخیص داده و برای او مجازاتی در نظر بگیرد. همچنین ممکن است او را بی گناه دانسته و حکم برائت او را صادر نماید.

در این مقاله به سوال “نحوه شکایت از وکیل به چه صورت است؟” به شکل کامل و دقیق پاسخ داده شده است. از این که تا انتهای این مقاله از اسلامشهرینو ما را همراهی کرده اید، سپاسگزاریم. امیدواریم مطالب گفته شده در این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا